RNDr. Květa Růžičková

účetnictví, mzdy, daně


Účetnictví

  • zpracování účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených účetních knih
  • předání měsíčního (čtvrtletního) účetního výkazu zisků a ztrát a rozvahy Vaší firmy
  • kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur včetně vyhotovení upomínek v návaznosti na účetnictví
  • kontrola zálohových plateb v účetnictví
  • zpracování roční účetní a daňové závěrky v účetnictví včetně daňového přiznání a povinných příloh
  • zpracování účetních směrnic Vaší firmy pro účetnictví
  • zastupování na úřadech
 
Obsah © 2006-2011 RNDr. Květa Růžičková. Programový kód a JORES Lite © 2006 Michal Mencl