RNDr. Květa Růžičková

účetnictví, mzdy, daně


Personální a mzdová agenda

 • vedení personální agendy
 • zpracování mezd pro zaměstnance i mimopracovní zaměstnanecké poměry
 • příprava výplatních pásků z mezd pro zaměstnance, předání mzdových výplatních listin
 • odvody na sociální a zdravotní pojištění z mezd včetně zasílání měsíčních mzdových přehledů
 • odvody měsíčních záloh z mezd na daň z příjmu ze závislé činnosti včetně ročního vyúčtování daně
 • odvody daně vybírané zvláštní sazbou z mezd včetně ročního vyúčtování daně
 • provedení ročního zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti pro zaměstnance
 • výpočet zákonného pojištění z hrubých mezd za zaměstnance
 • vyhotovení a předání příkazu k úhradě plateb odvodů z mezd do bankovního ústavu
 • vyhotovování potvrzení o zaměstnání a mzdových příjmech pro zaměstnance
 • vyhotovení potvrzení pro sociální dávky
 • zastupování na úřadech
 
Obsah © 2006-2011 RNDr. Květa Růžičková. Programový kód a JORES Lite © 2006 Michal Mencl