RNDr. Květa Růžičková

účetnictví, mzdy, daně


Daňová evidence

  • daňová evidence předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených účetních knih
  • předání měsíční (čtvrtletní) účetní závěrky - přehled o hospodářském výsledku a majetku Vaší firmy
  • kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur v daňové evidenci včetně vyhotovení upomínek v návaznosti na daňovou evidenci
  • kontrola účetních zálohových plateb
  • zpracování roční účetní a daňové závěrky včetně daňového přiznání
  • zpracování účetních přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
  • zpracování účetních směrnic Vaší firmy pro daňovou evidenci
  • zastupování na úřadech
 
Obsah © 2006-2011 RNDr. Květa Růžičková. Programový kód a JORES Lite © 2006 Michal Mencl