RNDr. Květa Růžičková

účetnictví, mzdy, daně


Daně

  • daň z příjmu právnických osob
  • daň z příjmu fyzických osob
  • daň z příjmu fyzických osob - společné zdanění manželů
  • daň z přidané hodnoty - vyhotovení měsíčních (čtvrtletních) přiznání k DPH v návaznosti na účetnictví a daňovou evidenci
  • daň silniční
  • daň z nemovitosti
  • daň z převodu nemovitosti
 
Obsah © 2006-2011 RNDr. Květa Růžičková. Programový kód a JORES Lite © 2006 Michal Mencl